Slide background
پروانه فعاليت جامعه اساتيد اسلامي قوچان


معرفي اعضاي هيئت موسس جامعه اسلامي اساتيد


برگزاري انتخابات جامعهاسلامي اساتيد

بنام خدا  در مورخه11/9/92باحضور اقاي دكتر صباغيان انتخابات تشكلجامعه اساتيد قوچان در دفتر رياست دانشگاه ازاد اسلامم برگزار گرديد 5نفر استاد هييت علمي واحد به عنوان اعضاي اصلي شوراي مركزي انتخاب شدند بهترتيب ارا اقايان*فاطمي-خدنگي-حجت-كاظمي-وطن پرست